Zarząd Oddziału P.Z.H.G.P Piaseczno

 
 

Prezes Oddziału Kurek Wiesław 

kom. 605 035 768

 

V-ce Prezes ds. Lotowych Dąbrowski Tomasz

kom. 886 501 560

 

V-ce Prezes ds.Finansowych  Wojciechowski Jarosław 

kom. 511 356 563

        

V-ce Prezes ds.Gospodarczych Oracz Paweł   

kom. 603 063 238

 

Sekretarz   Nowak Adam  

kom. 696 931 332 

 

Członek Zarządu Antosiewicz Bogdan  

Członek Zarządu Czasak Marcin 

Członek Zarządu Walczak Dariusz  

Członek Zarządu Wilczek Edward