Zarząd Oddziału P.Z.H.G.P Piaseczno

 
 

Prezes Oddziału Kurek Wiesław 

kom. 605 035 768

 

V-ce Prezes ds. Lotowych Dąbrowski Tomasz

kom. 886 501 560

 

V-ce Prezes ds.Finansowych  Wojciechowski Jarosław 

kom. 511 356 563

        

V-ce Prezes ds.Gospodarczych Jobda Arkadiusz 

kom. 514 049 111

 

Sekretarz   Nowak Adam  

kom. 696 931 332 

 

Członek Zarządu Antosiewicz Bogdan  

Członek Zarządu Czasak Marcin 

Członek Zarządu Sylwester Puchała  

Członek Zarządu Borkowski Jerzy