Komunikat Lotowy nr 2 / 2018

 

Współzawodnictwo Oddziału Piaseczno w lotach gołębi dorosłych

 

Kat. „5 z 50-tki”-(współzawodnictwo z pierwszej 50-tki spisu gołębi)

Kat. „OPEN”-  (współzawodnictwo z całości spisu gołębi)

Kat. T- typowane( współzawodnictwo z 50-tki spisu gołębi )

Kat. R – roczne( współzawodnictwo z całości rocznych na spisie )

Kat. GMP, A, B, C, D, M(współzawodnictwo z pierwszej 50-tki spisu gołębi)

Mistrzostwo Powiatu Piaseczyńskiego „5 z 50-tki”(z pierwszej 50-tki spisu gołębi)

Mistrzostwo Powiatu Piaseczyńskiego „OPEN”  (z całości spisu gołębi)

Super Mistrz (współzawodnictwo z całości spisu gołębi „OPEN” dorosłe + „OPEN-10” młode)

 

Punktacja Gołębie Dorosłe

Kat. „ 5 z 50-tki”, „OPEN”  punktuje 5 pierwszych gołębi z lotów krajowych oraz Oranienburg, z lotów Celle - 3 pierwsze gołębie, współzawodnictwo według ilości punktów.

Kat. „OPEN”  punktuje 7 pierwszych gołębi z lotów krajowych oraz 5 z lotów  Oranienburg, z lotów Celle - 3 pierwsze gołębie, współzawodnictwo według ilości punktów.

Kat. T typowane, punktuje 5 z 10 wytypowanych gołębi na każdy lot krajowy oraz Oranienburg, z lotów Celle - 3 z 10 wytypowanych gołębi, współzawodnictwo według ilości konkursów, przy równej ilości konkursów decyduje suma punktów.

Kat. R „Roczne”punktuje 5 pierwszych rocznych z każdego lotu krajowego i 3 pierwsze gołebie roczne z lotów Oranienburg.

Kat. GMP, A, B, C, M zgodnie z regulaminem o M.P.

Kat. D, suma coef. w kategoriach  A+B+C

Mistrzostwo Powiatu Piaseczyńskiego „5 z 50tki” oraz „OPEN”- punktuje 5 pierwszych gołębi z lotów Oranienburg, z lotów Celle punktuje 3 pierwsze gołębie.

 

Nagrody za uzyskane wyniki w mistrzostwie Oddziału Gołębie Dorosłe

 

Kat. „5 z 50tki”, „OPEN”, „Roczne” , „Typowane” Mistrz i dwóch Wicemistrzów Puchar + dyplom,

10 Przodowników Dyplomy.

Kat. A, B, C, D, M, GMP,  Super Mistrz – Mistrz i dwóch Wicemistrzów Puchar +dyplom,10 Przodowników Dyplomy.

Dyplom dla pierwszych 5 gołębi z lotów krajowych i zagranicznych.

Najlepszy lotnik samiec , samica – puchar + dyplom,  do 10 pozycji dyplom, według ilości konkursów (w przypadku równej ilości konkursów decyduje coef.)

5 najszybszych gołębi w kat. A, B, C, M – dyplom, najmniejszy coef.

Mistrzostwo Powiatu Piaseczyńskiego „5 z 50tki” oraz „OPEN” Mistrz i dwóch Wicemistrzów Puchar + dyplom ufundowany przez Starostę Piaseczyńskiego.

Współzawodnictwo oddziału Piaseczno Gołębie Młode

Kat. GMP (serią 15 gołębi, z których punkty zdobywa maks. 8 pierwszych z tej serii)

Kat. „OPEN-10” (współzawodnictwo z całości spisu gołębi)

Kat. „OPEN-5” (współzawodnictwo z całości spisu gołębi)

Kat. T- typowane (współzawodnictwo z całości spisu gołębi)

Punktacja gołębie młode

Kat. GMP według regulaminu  o M.P. - punktuje 8 z serii 15 gołębi,  współzawodnictwo według ilości punktów

Kat. „OPEN-10” punktuje 10 z całości spisu, współzawodnictwo według ilości punktów.

Kat. „OPEN-5” punktuje 5 z całości spisu, współzawodnictwo według ilości punktów.

Kat. T punktuje 5 z 15  wytypowanych gołębi na każdy lot , współzawodnictwo według ilości konkursów , przy równej ilości konkursów decyduje suma punktów.

Nagrody za uzyskane wyniki w mistrzostwie Oddziału Gołębie Młode

Lista konkursowa na bazie 1/5  tj. 20%

Kategoria  „OPEN-10”,  „OPEN-5”Mistrz i dwóch Wicemistrzów Puchar + dyplom,

10 przodowników - dyplom

Kategoria  „T”, Mistrz i dwóch Wicemistrzów Puchar + dyplom, 10 przodowników dyplom

Kategoria GMP, Mistrz i dwóch Wicemistrzów Puchar + dyplom, 10 przodowników dyplom

10 najszybszych gołębi młodych - dyplom,  nagrodzone zostaną gołębie z kmpl. konkursów i największa sumą punktów.

 

UWAGA:  W kategoriach A, B, C, D, M, GMP nagrodzeni zostaną hodowcy którzy złożą wyniki. Termin składania wyników zostanie podany po sezonie lotowym , oddzielny dla gołębi dorosłych, oddzielny dla gołębi młodych.

 

 

Linki