GOŁEBIE DOROSŁE

 
      1.      Kat. ogólna [ OPEN ] -  z całego spisu 
         - punktuje 5 gołębi z lotów krajowych
         - punktują 3 gołębie z lotów  500-600km
         - punktują 2 gołębie z lotów  700-800km
         - punktuje 1 gołąb z lotów powyżej 800km
 
      2.      Kat. Mistrz krótkich dystansów od 100 do 400km - z całego spisu
         - punktuje 5 gołębi
 
      3.      Kat. Mistrz średnich dystansów od 300 do 600km - z całego spisu
         - punktuje 5 gołębi z lotów 300-400km
         - punktują 3 gołębie z lotów 500-600km
 
      4.      Kat. Mistrz długich dystansów od 500 do 800km - z całego spisu
         - punktują 3 gołębie z lotów 500-600km
         - punktują 2 gołębie z lotów 700-800km
 
      5.      Kat. Mistrz Super długich dystansów [ loty powyżej 700km] - z całego spisu
         - punktują 2 gołębie z lotów 700-800km
         - punktuje 1 gołąb z lotów powyżej 800km
 
      6.      Kat. MP ze spisu 50 gołębi
         - kat. A , kat. B , kat. C , kat. D , kat. M , kat. SM  - zgodnie z regulaminem MP
         - kat. GMP - zgodnie z regulaminem GMP
         - kat. INTERMISTRZ - zgodnie z regulaminem intermistrzostwa

 

 

GOŁĘBIE MŁODE

 
         1.  Kat. ogólna [ OPEN ] -  z całego spisu
           - punktuje 7 gołębi
 
         2.  Kat.  Typowane  - z całego spisu
           - punktuje 5 gołębi z typowanych 15 gołębi
 
         3.  Kat. MP - zgodnie z regulaminem MP Gołębie młode